Të ushqyerit me gji

Kur dhe sa shpesh duhet të pijë foshnja ime?

Jepi foshnjës gji gjithmonë kur është e uritur. Foshnja juaj do të ushqehet sipas nevojes dhe brenda disa ditëve sasia Juaj e qumështit të gjirit do të jetë e mjaftueshme. Nëse oreksi i foshnjes tuaj rritet, ajo do të dojë të pijë më shpesh: kjo do të stimuloj prodhimin e qumështit të gjirit dhe qumështi gjirit do t’i përshtatet "rritjes së kërkesës". Nëse gjiri do të prodhoj më shumë qumësht, menjëherë edhe periudha e të ushqyerit me gji do të rritet.

A pi mjaft qumësht foshnja ime?

Sasia që pi foshnja Juaj mund të ndryshoj për çdo vakt, poashtu nga dita në ditë. Një e dhënë që qumështi i juaj është i mjaftueshëm: nëse fëmija juaj ka katër deri në pesë herë në ditë, pelena të mbushura. Përveç kësaj, ju foshnjen Tuaj e matni një herë në javë në peshore.

Kalimi nga qumështi i gjirit te qumështi i foshnjeve, cilin, kur, sa?

Gjatë gjidhënies, nuk ka rregulla të prera. Nëna dhe foshnja kanë nevojë ngadalë të adaptohen në situatën e re dhe kjo ndodh sipas rasteve individuale dhe mënyra të ndryshme.Pavarësisht nga kjo, a do të shkëputet dhënia e gjirit nga Ju apo foshnja Juaj,  për të dytë është e thjeshtë nëse bëhet gradualisht dhe me më pak ngarkesa se ndërprerja e papritur. Nëse doni të filloni ta ndërpreni gjidhënien, rekomandohet që kjo të bëhet hap pas hapi me një proces të planifikuar.
Në vaktet e gjidhënies hap pas hapi nëpërmjet zëvendësimit të ushqimit PRE apo PRE HA-ushqimit, ju e mundësoni që të formohet dhe kthehet qumështi ngadalë, pa tejmbushje të gjinjve me qumësht dhe pa bezdi. Është e sigurtë se foshnja Juaj ngadalë mësohet me materjet tjera ushqimore ashtu siç e pranon kujdesin dhe vëmendjen e shtuar.