Paketimi - zgjidhje miqësore me mjedisin

HiPP bën gjithçka që mundet për të zvogëluar konsumin e materialit për paketim në minimumin për të ruajtur burimet. Çdo paketim duhet të jetë më i favorshëm ekologjikisht se paketimi i mëparshëm. Vetëm materialet e bëra nga kartoni i ricikluar ose fibra ekologjike të freskët, përdoren për paketimin e jashtëm. 

Një përdorimesh kundrejt shumë përdorimesh

Pas testimit nga Öko-Institut Freiburg, xhami për një përdorim i HiPP-it, ka provuar të jetë një zgjidhje më miqësore me mjedisin sesa sistemi i ripërdorimit. Ripërdorimi ofron përparësi vetëm nëse - si në industrinë e pijeve - janë të disponueshme kavanoza qelqi të standardizuar. Nëse kjo është e mundur, rrugët e shkurtuara të transportit të kthimit, mund të garantohen. Një sistem i ripërdorimit që është i kufizuar në riciklimin e kavanozëve për foshnje, aktualisht nuk mund të cilësohet si një mënyrë e favorshme ekologjike. Bazuar në rezultatet e provës, HiPP ka shtyrë përpara njëanshëm optimizimin ekologjik të sistemit ekzistues. Pesha e qelqit është ulur me rreth 15% në tetë vitet e fundit.

 

Plastika dhe qelqi - një krahasim

Gjithashtu, në bashkëpunim me Öko-Institut Freiburg, HiPP-i ka variantet e paketimit të plastikës dhe qelqit të vlerësuara nga këndvështrimi mjedisor. Në sfond, HiPP-i gjithashtu ka ofruar produkte në paketim të gotave që nga fillimi i vitit 2010. Nga këndvështrimi i konsumatorit, plastika ka avantazhe të tilla si pesha më e ulët dhe rezistenca ndaj thyerjes. Në vitin 2010, sasia e paketimit të qelqit u ul me 18% krahasuar me një vit më parë. Prodhimi i gotave HiPP, nga ana tjetër, është rritur mbi mesataren për shkak të kërkesës së lartë.

 

FSC dhe letra ricikluese

HiPP-i përdor paketimin e certifikuar nga FSC të bërë nga fibra e freskët për produktet që janë në kontakt të drejtpërdrejtë me ushqimin, siç janë qeset e çajit. Kjo siguron që çdo mbetje, siç janë bojërat e shtypjes me bazë vaji të bëra nga letra të riciklueshme, nuk mund të çojnë në ndotje. HiPP përdor bojëra printimi pa vaj mineral për shumicën e paketimeve. Për shembull, kutia premium e palosshme për qumësht përdor ngjyrat me bazë bimore.