Pirja

Sa duhet të pijë një fëmijë i vogël?Fëmijët e vegjël duhet të pijnë përafërsisht 150- 200 ml me gotë. Sasia e përgjithshme e pirjes gjatë ditës është diku rreth një litër. Procesi i etjes së fëmijës suaj natyrisht mund të pësoj ndryshime. Nëse fëmija është më aktiv dhe nëse jashtë temperaturat janë më të larta , kërkesa mund të jetë më e madhe.

Cilat pije rekomandohen?
Për të shuajtur etjen rekomandohet uji apo çaji pa sheqer. Uji nga ujësjellësi apo nga HIPP (ujë nga burimi) çaj bimor apo me fruta (psh. Çaji nga HIPP me fruta të kuqe në qeskë ) janë më të përshtatshmit për pirje.

Këshilla jonë: 
Uji HIPP me shishen me shumë ngjyra dhe shumë praktike , edhe fëmijët kanë dëshirë të pijnë më shumë.

Herë pas here mund ti jepni fëmijës tuaj edhe lëngje të përziera nga 1 pjesë lang dhe 2 pjesë ujë apo çaj. Këto lëngje mund ti bëni nga frutat 100% dhe ujë apo çaj. HIPP ju ofron edhe mikes pijesh të posaqme peer fëmije në shishe që mund të mbyllen dhe janë shumë të përshtatshme gjatë udhëtimit.

A mundet fëmija im që tani të pijë lemonade?
Limonadat në të shumten e rasteve kanë përmbajtje shumë të madhe të sheqerit dhe jepin shumë energji, pëerderisa përmbajtja e vitaminave dhe frutave të pasura me minerale është shumë e vogël, apo nuk është fare e pranishme. Prandaj ky lloj i pijeve dhe pijet me përmbajtje të kofeines nuk janë të përshtatshme për të shuajtur etjen.