A dini se...?

Ajo që filloi me kultivimin organik të mbi 50 vjet më pare, është ndier në të gjitha fushat e veprimtarisë së kompanisë: trajtimi i kujdesshëm i mjedisit dhe burimeve natyrore, bashkëpunim i ndërsjellë shumë cilësor dhe me respekt të plotë. Të gjitha këto janë kërkesa me të cilat është rritur HiPP-i dhe që janë të lidhura ngushtë me emrin HiPP.

Bletët, ndihmëset e palodhshme - të pazëvendësueshme për jetën tonë

Bleta është shtyllë qendrore e ekosistemit tonë. Më shumë se 80% e bimëve vendore që kanë lulëzim, mbështeten në fekondim me polen-polenizim. Pa këtë pjalmim të kryqëzuar të luleve, shumë bimë nuk do të ishin në gjendje të prodhonin fruta dhe fara...

Paketimi i qëndrueshëm në HiPP

HiPP është i përkushtuar për veprime të qëndrueshme. Me Comfort Pack të ushqimeve me qumësht, kompania jep një kontribut tjetër të rëndësishëm për mbrojtjen e klimës. Në shumicën e paketave të qumështit ka vetëm një qese të brendshme...

Çfarë do të thotë biodiversitet në të vërtetë?

Biodiversiteti përshkruan larminë e jetës në tokë. Prandaj quhet edhe biodiversitet dhe është i përkushtuar për llojet e ndryshme, të shumta të të gjithë organizmave të gjallë, bimëve dhe specieve, si dhe për sistemet ekologjike të cilave u përkasin

A e dini se HiPP-i mbron pyjet e pashkelura nga shpyllëzimi?

HiPP-i dëshiron të ruaj burimet natyrore dhe për këtë arsye e përkrah përdorimin e materialeve për zyra dhe reklama që janë miqësore me mjedisin. Kompania përdor letra, mjetet e shkrimit, materialin e shtypur dhe paketimet pothuajse ekskluzivisht me cilësi të  materialeve të riciklueshme.