Ushqimi i shëndetshëm

Sidomos gjatë shtatzënësisë është veçanërisht e rëndësishme të ushqyerit e balancuar dhe i shëndetshëm.
Këtu do të gjeni këshilla për temën e të ushqyerit për dy veta, nevojat për lëngje, shtimi i peshës dhe këshillat e përgjithshme me shembujt e ushqimit.

Ushqim për dy?

Trupin tuaj e presin detyra të mëdha të përballojë gjatë shtatzënësisë. Fëmija ushqehet plotësisht vetëm nëpermjet kordonit të kërthizës...

Të pihet mjaftueshëm

Dy deri në tre litra lëngje në ditë janë detyrim! Prej tyre duhet të pihen së paku 1,5 litra...

Shtimi në peshë

Për disa është kënaqësi të shtohet pesha gjatë shtatzënësisë pa turp dhe me ndërgjegje të qetë...