Menytë pas muajit të 12.

Menytë me Bio Mish përgatiten mirë, lehtë të tretshëm dhe paraqesin kontribut të rëndësishëm për furnizim të fëmijës Tuaj me proteina të kualitetit të lartë dhe hekur. Ju e keni parasysh se fëmija Juaj ka bërë një hap të madh të zhvillimit në vitin e parë të jetes dhe kërkon kafshatëza më të mëdha.

Produkte gefunden: 0