Sa është e rëndësishme Omega-3?

Omega-3 është veçanërisht e rëndësishme në foshnjëri për zhvillimin e trurit dhe qelizave nervore. Sepse në dy vitet e para të jetës, truri rritet dhe maturohet në masë të madhe, kështuqë marrja e rregullt e omega-3-acide yndyrore është veçanërisht e rëndësishme: 0,5% të nevojave energjike të përditshme të foshnjes duhet mbuluar me omega-3-acide yndyrore. Ushqimi i qumështit HiPP-Bio organik dhe Bio-Qulli qumështor HIPP me qumështin vazhdues (pas muajit të 4-të) përmbajnë acidet e vlefshme Omega-3 acide yndyrore nga përbërësit natyror bio-organik.

Kështu ju mund të jeni të sigurt se nevojat e fëmijës tuaj me omega-3 janë mbuluar mirë - dhe në mënyrë të natyrshme. Fëmija Juaj, ditë pas dite, kështu i merr materjet ushqyese, për të cilat ka nevojë për zhvillimin e shëndetshëm.

Këtu shihni shembullin e një foshnjeje 7-muajshe, si furnizohet me nevojat ditore të vlerave të omega-3 të siguruara me HiPP Bio-qumësht dhe prodhime HiPP-Ushqim shtesë.