Outputet e bilancit mjedisor

Riciklimi

Falë ndarjes së vazhdueshme të mbeturinave, mbi 97% e të gjitha mbeturinave në HiPP riciklohen.

 

Potenciali vjetor i kursimit të CO₂ në HiPP

Emetimet vjetore të uzinës së HiPP-it u ulën ndjeshëm, falë pakos së masave gjithëpërfshirëse:

Lidhja me impiantin e prodhimit të biomasës urbane, prodhimin e energjisë përmes impianteve diellore dhe biogazit, blerjen e energjisë “së gjelbër” elektrike nga hidrocentralet dhe shndërrimi i njësisë së automjeteve në teknologji miqësore për mjedisin, kanë ndikuar që vëllimi i CO2 më 2011 nëse krahasohet me vitin 2000, është ulur gati 90% për ton të produktit. 

 

Investimet Kursimet e CO2 në 2013 në krahasim me 2000
Biomasa e ngrohtores 9.846 to
Energjia elektrike 100% nga hidrocentralet 4.170 to
Kursimet totale 14.016 to