Ehrensberger Hof

Ferma model e HiPP-it për biodiversitetin

HiPP po teston masat mjedisore për të përmirësuar biodiversitetin në fermën Ehrensberg të veçuar. Qëllimi është që të menaxhohet kjo bio fermë në mënyrë të qëndrueshme dhe efektive deri në vitin 2015 si një fermë model. Në të ardhmen, ajo duhet të shërbejë si një model për prodhuesit e HiPP-it.

Ne dëshirojmë të tregojmë se si qëndrueshmëria dhe mbrojtja e biodiversitetit mund të integrohen në bujqësinë e përditshme.

 

Ferma Ehrensberger Hof

Qëllimi është të menaxhojmë këtë fermë model në mënyrë të qëndrueshme dhe efektive.

Në të ardhmen, ajo duhet të shërbejë si një model për prodhuesit e HiPP-it.

 

Cilësia e tokës

Kashta organike, mielli i gurit, plehu i ngurtë organik dhe metodat tjera natyrore e përmirësojnë pjellorinë e tokës

 

Racat e vjetra

Racat e vjetra të lopëve si p.sh. Braunvieh origjinale (vetëm 500 në Bavari) sigurojnë larminë gjenetike.

 

Ekosistemet

Habitatet e reja krijohen nga kullotat pyjore, rreshtat e pemëve, gardhiqet për mbrojtjen nga egërsirat (p.sh. për trumcakun e kuq të rrezikuar), gardhin me rremba, rrënjë të drurëve dhe breza me lule në skajet e fushave dhe në livadhe

Plani i kultivimit të tokës dhe mbledhja e të dhënave shkencore

Vlerësimi ekologjik i vendndodhjes së fermës dhe tokës, jep sugjerime konkrete për përmirësimin e biodiversitetit dhe ruajtjen e natyrës. Në këtë projekt, ne punojmë së bashku me Bioland, Universitetin Teknik të Mynihut dhe Universitetin Teknik të Hanoverit si dhe Shoqatën për Mbrojtjen e Zogjve, Bavari.

Me qëllim të rritjes së biodiversitetit, racat e vjetra të rralla, gjetën shtëpinë e vet në fermë: Braunvieh (lopa e murrme) origjinale, nga të cilat kanë mbetur vetëm 500 krerë në Bavari, dele të rralla Skudden (aktualisht 1000 krerë në Gjermani) dhe racën e vjetër të pulave, Appenzeller Spitzhauben.

Sipas “listës së kuqe” të llojeve të bagëtive të kërcënuara, lopët Braunvieh origjinale janë "në rrezik të madh". Në fermën Ehrensberger Hof, modeli i projektit të HiPP-it për bujqësi të qëndrueshme, kjo racë mbahet në mënyrën e duhur. Braunvieh origjinale, rrjedh nga e ashtuquajtura "Torfrind", e cila kulloti në liqenet Alpine, para më shumë se 2000 vjet.

 

Së bashku me Shoqatën për Mbrojtjen e Zogjve të Bavarisë (LBV), janë realizuar projekte të ndryshme të rivendosjes në fermën Ehrensberger Hof, për shembull për të rivendosur fazanin, bufin e hambarit, bretkosën bark verdhë (Bombina variegata) ose peshqve të vegjël (Phoxinus phoxinus).

 

Trumcaku i kuq (Lanius collurio) është një specie e rëndësishme për një ekosistem të paprekur. Për shkak të bujqësisë intensive, zogut i mungojnë mbrojtjet dhe shkurret më shumë se mjedisi natyror. Tani është një nga speciet e rrezikuara. Zogu i rrallë është më së shumti i njohur sepse do për të treguar prenë e tij mbi gjemba. Sipas besimit popullor, ai gjithmonë mbledh nëntë insekte para se t'i hajë ato. HiPP-i krijon hapësira të reja jetese për trumcakun e kuq në fermën Ehrensberger Hof dhe përmes fushatave të praktikantëve duke grumbulluar rremba për gardh të shtresuar për to (degë dhe degëza) në skajet e fushës.

Një hotel për insekte dhe një strehë për hardhucë ​​rëre supozohet se kompensojnë mungesën e vendqëndrimeve natyrore për këto kafshë. Kutitë e foleve u shpërndanë gjithashtu rreth oborrit, sepse nuk ka zgafelle natyrore për bufët, zogjtë (Sturnus vulgaris), zogjtë e malit (Delichon urbicum), harabela, zogj të vegjël (Paridae), fajkonj dhe lakuriq.

Kjo kuti foleje e bërë në mënyrë natyrale, thuhet se shërben si një vend i foleve për bufët ose bufët ngjyrë kafe. Në ditët e sotme është fatkeqësisht e zakonshme t'i mbash pyjet pa drurë të thatë (vend natyror për shumë zogj). Kjo është arsyeja pse ofrohet një kuti foleje si një alternativë.


Mirë të dihet

 • Bufat e hambarit hanë deri në 30 minj në ditë  gjatë sezonit të shumimit.
 • Një lakuriq ha deri në 4000 insektet për një natë.
 • Pse duhet  mbrojtur  speciet e veçanta të kafshëve?Thjesht, ato përmbushin funksione që ne i perceptojmë vetëm kur mungojnë.Pra, do të kishte p.sh. pa bretkosa te gjetheve , shumë më tepër mushkonja.

Shumë njerëz mund të jetonin mirë pa mjaltë - por nuk mund të jetosh pa bletë. Insektet jo vetëm që ofrojnë shpërndarjen e ëmbël për bukë, por ato gjithashtu polenizojnë lule. Në këtë mënyrë ata sigurojnë ekzistencën e bimëve dhe sigurojnë rendimente të mira për fermerët. Pa kafshët, për shembull, korrja e frutave është e kërcënuar. Kur bletët vdesin ose janë të sëmura, kjo na prek të gjithë neve. Kjo është arsyeja pse HiPP-i është i përfshirë në projekte të biodiversitetit për ruajtjen e habitateve natyrore – duke përfshirë bletët. Ferma Ehrensberger Hof tani është shtëpia e gjashtë koshereve të bletëve që janë blerë si përgjigje të vdekjes dramatike të bletëve.

Mirë të dihet

 • 85% e prodhimit ushqimor në botë varet nga bleta e mjaltit. Nëse bletët vdesin, as njerëzit nuk mund të mbijetojnë, sepse insektet e egra të mbetura nuk do të ishin në gjendje të pllenojnë gjithçka.
 • Një koloni bletësh ka deri në 60,000 bletë.

Ekosisteme të reja si rreshtat e pemëve, gardhiqet për mbrojtje (p.sh. për trumcakun e kuq), mbrojtjet me gardh, rrënjët e pemëve, brezat e luleve në skaj të fushës dhe në livadhe, u krijuan për të siguruar hapësirën e jetesës për zvarranikët, zogjtë, gjitarët e vegjël dhe insektet. Parimi i mbrojtjes me gardh, është të ketë gardhe të ndërtuara jo nga degët e reja, por rritjen nga prurjet e erës dhe farave. Për këtë qëllim, degët, degëzat dhe hunjtë janë grumbulluar lirshëm si një mur, i cili nga ana tjetër shërben për të mbrojtur bimët në rritje. Përparësitë e një sistemi të tillë janë, nga njëra anë, kostot e ulëta të saj të prodhimit, dhe druri i thatë i depozituar lirshëm, siguron hapësirë ​​jetese të menjëhershme për speciet e shumta që janë tashmë të rralla.

Në bujqësinë konvencionale, fushat dhe livadhet kultivohen drejt, deri në skajet e tyre për arsye të rendimentit. Për të promovuar biodiversitetin dhe qëndrueshmërinë, ne ndërtojmë gardhe mbrojtëse me dru të thatë dhe me lule të egra vendore. Këto shërbejnë si një habitat për kafshët, u sigurojnë lopëve mbrojtje nga era dhe zvogëlojnë erozionin e tokës.

Tri elementet e bujqësisë së qëndrueshme në fermën Ehrensberger Hof:

raca e vjetër në një kullotë, mbjellja e kufirit fushor me dru të thata dhe strehë natyrore për bagëtinë në një pyll ahu.

 

Mirë ta dini

 

Në lidhje me përmirësimin e pjellorisë së tokës, në projektin model janë testuar metoda të ndryshme, të tilla si pluhur guri për lidhjen e amoniakut, përdorimi i plehut të ngurtë dhe metodat tjera natyrore. Përdoren gjithashtu masat për të mbështetur shëndetin e kafshëve, të tilla si mikroorganizmat efektivë ose bio kashta si shtrojë

Shumë faktorë ndikojnë në cilësinë e tokës, veçanërisht në bujqësi.

 1. Përhapja urban
 2. Ndotja kimike nga industria dhe bujqësia me pasoja afatgjata për shëndetin dhe pëlleshmërinë e tokës.
 3. Ngarkesa fizike për shkak të kultivimit të papërshtatshëm (makineritë e rënda dhe pajisjet për përpunimin e tokës që i shkatërrojnë komplekset e ndjeshme të tokës, me pasoja të më pastajme për përdorimin e shtuar të kimikateve të nevojshëm për të ruajtur përfitimin).
 4. Përpunimi në kohën e gabuar.
 5. Humbja e lëndës organike dhe kështu performanca e tokës për shkak të plehrave të gabuara, renditjes së gabuar të kulturave të mbjella dhe punimit të tokës në mënyrë të gabuar.
 6. Zhvlerësimi i ujërave nëntokësorë përmes përdorimit të gabueshëm të tokës.

 

Parimi:

"Tokë e shëndetshme - bimë e shëndetshme – njeri i shëndetshëm ose kafshë e shëndetshme" duhet të kihet kujdes, ashtu si edhe parimi i qëndrueshmërisë, i cili është i rëndësishëm për ruajtjen e tokës së shëndetshme; Qëndrueshmëria vlen gjithashtu për bilancin e energjisë.

 

Mirë ta dini

 •  Një bio tokë e mirë, mund të thithë dhe ruajë 150 l ujë në ditë.
 • 56% e tokave në BE janë pa jetë.
 • Bio toka e mirë, mund të ruajë 575-700 kg të CO2 për hektar në vit.
 • Krimbat e shiut janë shumë të rëndësishëm për tokën, ata e lirojnë atë dhe e fekondojnë me lëndë organike (humus), të cilin e japin. Në bio bujqësi, gjenden 200 - 500 krimba të shiut për m², në bujqësinë konvencionale, gjenden 16 deri 18 krimba të shiut për m².
 • Për tokat me 230 krimba të shiut për m², kjo është e barabartë me 2.5 ton krimba shiu për ha.
 • Tokat me 600 krimba shiu për m², mund të prodhojnë 80 ton humus për hektar (në rastin optimal).
 • Kanalet e krimbave të shiut shkojnë deri në 2 m thellësi në tokë. Një krimb shiu jeton në një kanal për rreth 10 vjet nëse e lini atë, atëherë tubi vazhdon për 10 vjet të tjera dhe përdoret nga insektet dhe rrënjët e tjera.

Kompanitë tjera të HiPP-it për biodiversitetin

"Ferma Model për biodiversitetin" merret posaçërisht me kultivimin bujqësor dhe në këtë kontekst me mundësitë për të përmirësuar biodiversitetin. Bashkëpunëtorët e HiPP-it tashmë e njohin këtë projekt nga përvoja e tyre, si nxënësit e shkollës, studentët dhe grupet tjera të interesuara për këtë, pasi HiPP-i rregullisht mbështet grupet vizitore me udhëzime për fermën dhe fjalë për fjalë e bëjnë temën sa më 'të kuptueshme' për ta.

Mbështetja e Fondacionit Federal të Gjermanisë për Mjedisin (DBU)

Për shkak të rezultateve të mira dhe përvojave pozitive me këtë projekt, ne vendosëm të bëjmë zgjerimin e eksperimenteve edhe për kultivimin e perimeve dhe drithërave. Së bashku me ndërmarrjet tjera nga Shoqata e Prodhuesve të Ushqimit Organik (AöL), HiPP-i do të hulumtoj metodat për mirëmbajtjen e biodiversitetit në bujqësi në fermat tjera deri në vitin 2016.

Procedura dhe vendosja e objektivit

Detyra është që të krijohet një sistem për regjistrimin dhe vlerësimin e biodiversitetit dhe të përgatisë rezultatet në mënyrë që ato të pranohen në mënyrë të besueshme dhe transparente nga kompanitë prodhuese të ushqimit. Nga njëra anë, funksionet e specieve dhe njësive që i popullojnë fermat, të trajtohen si të rëndësishme për prodhimin bujqësor, andaj duhet të merren parasysh ("Biodiversiteti i lidhur me menaxhimin"). Nga ana tjetër, duhet të merret parasysh ruajtja e biodiversitetit të specieve dhe të biotopit, i cili është me rëndësi parësore për ruajtjen e natyrës ("Ruajtja e biodiversitetit të natyrës").

Së bashku me AöL, TU Munich, Leibniz Universität Hannover dhe kompanitë partnere, ne po hulumtojmë efektet e bujqësisë në diversitetin biologjik brenda vlerave të krijuara me zinxhirin e prodhimit të ushqimit organik. Hapat praktikë janë duke u përpunuar se si mund të arrihen përmirësimet këtu. Në planin afatgjatë, ne do të dëshironim t'u sigurojmë prodhuesve të HiPP-it informacionin pragmatik për masat dhe koston efektive për të ruajtur biodiversitetin, duke rritur kështu numrin e prodhuesve, veçanërisht bio prodhuesve miqësor me biodiversitetin.