Në HiPP, të aftësuarit janë të angazhuar për biodiversitetin

Në HiPP, të rinjtë e trajnuar, janë të përfshirë rregullisht në fushata dhe aktivitete për të mbrojtur biodiversitetin. Nën drejtimin e koordinatorit të qëndrueshmërisë në HiPP dhe me mbështetje shkencore nga OJQ-të, ata mësojnë rreth varshmërisë në natyrë dhe mësojnë se çfarë mund të bëjnë personalisht për ta ruajtur biodiversitetin. Për më tepër, duke mbjellë pemë ose duke krijuar pellgje ujore, ata japin një kontribut shumë konkret në mbrojtjen e biodiversitetit. 

Kundër inxhinierisë së gjelbër gjenetike

HiPP-i është i angazhuar për inxhinierinë e gjelbër gjenetike, për shembull duke mbështetur një botim shkollor që i mëson në klasë të rinjtë për rreziqet e agrokimisë.

Ekuilibri midis natyrës dhe specieve të ndryshme është një sistem shumë kompleks me rregullat e veta. Është shumë e rëndësishme për HiPP-in të ndalojë përhapjen e inxhinierisë së gjelbër gjenetike, e cila është kërcënuese në çdo aspekt. Kjo është arsyeja pse HiPP-i ka promovuar në mënyrë aktive botimin shkollor "Jeta jashtë kontrollit", me të cilin Shoqata e Mësuesve të Bavarisë, Shoqata Gjermane për Ruajtjen e Natyrës në Bavari (BN) dhe Shoqata Gjermane për Mjedis dhe Mbrojtje të Natyrës (BUND), dëshirojnë të edukojnë studentët për teknologjinë bujqësore. HiPP-i sheh një detyrim të veçantë për të parandaluar varfërimin ekstrem të specieve dhe varieteteve nga kjo inxhinieri gjenetike dhe efektet e saj dramatike ndaj biodiversitetit. Kjo, nuk është asgjë më pak se baza e gjithë jetës dhe e ardhmja e fëmijëve në planetin tonë.