Skip to main content

Gjedhët tona organikë

Gjedhët tona organikë e kalojnë pjesën më të madhe të vitit në pyll dhe në kullota. Aty ushqeheni me barëra kullotash siç është bari i tërfilit. Pra, kur dikush flet për bujqësi të përshtatshme: Kjo është pikërisht ajo që nënkuptohet me këtë. Sepse kjo i mban kafshët të shëndetshme dhe mbi të gjitha të lumtura.

Edhe në dimër ata hanë vetëm bar kullotash, sanë dhe foragjere të thartuar - dhe nëse është e përshtatshme për shkak të kohës së ftohtë të dimrit, ata gjithashtu hanë pak ushqim të përqendruar për t'u forcuar. Për ne është veçanërisht e rëndësishme që viçat të lindin në kullotë dhe të qëndrojnë me nënat e tyre. Kështu mund ta thithin qumështin e nënës çdo ditë