Skip to main content

Tërfili ynë i dobishëm

Duhet ta imagjinoni se: 6.5 milion organizma jetojnë në një grusht dhe të shëndetshëm. Së bashku ata sigurojnë që toka të mbetet e shëndetshme dhe pjellore. Ka edhe ndihmës të vegjël të zgjuar që ndihmojnë tokën të mbetet e shëndetshme.

Kushdo që mendon se bari i tërfilit përdoret vetëm si ushqim për bagëtinë tonë organike, është i gabuar. Për shkak se tërfili i barit mund të bëjë shumë më tepër: Bari i tërfilit nxit pjellorinë dhe shëndetin e tokës duke mbledhur azotin nga ajri. Ky azot më pas u jepet të korrave tona në tokë - të tilla si drithërat organikë ose patatet organike. Sepse të korrat tona kanë nevojë për shumë azot në mënyrë që të rriten. Pra, nëse fushat tona janë pllenuar në mënyrë domethënëse, ato do të qëndrojnë të shëndetshme dhe prodhore vetvetiu. Një tokë e shëndetshme mund të mbrohet kundër sëmundjeve edhe pa kimikate ose ndihmë artificiale.