Bujqësia organike është më e mira për klimën tonë.

HiPP shkon përtej kërkesave të bujqësisë organike.
Kavanozat tanë janë pozitiv ndaj klimës.

#biomendotutje

Klima pozitive dhe e qëndrueshme
HiPP Bio cilësi

Kështu duam që fëmijët e nipërit tanë të trashëgojnë një botë në të cilën ia vlen të jetohet dhe ta duan.

Tv spoti

Më shumë mbrojtje klimatike

... ne po bëjmë hapin tjetër të madh përpara: Që tani e tutje, për çdo produkt pozitiv ndaj klimës, do të kompensojmë më shumë gaze serrë sesa gjenerojmë përgjatë gjithë zinxhirit të vlerës, nga fusha deri te depot e shitësve me pakicë.

Neutral ndaj klimës është mirë.

Pozitiv ndaj klimës është më mirë.

Shishet tona janë pozitive ndaj klimës.

Nga kultivimi deri në depo dhe shitësit.

HiPP Misioni 2025:

E ardhmja është pozitive ndaj klimës

Masat tona për mbrojtjen e klimës

Mbrojtja e klimës nëpërmjet tokës së shëndetshme

Mbrojtja e klimës është mbrojtje e llojeve, specieve

Për 10 vjet, ne kemi prodhuar kavanozat neutralë ndaj klimës*. Sot, ata janë pozitiv ndaj klimës.

Pozitiv ndaj klimës do të thotë që HiPP kompenson më shumë gaze serrë sesa i shkakton. Ne jo vetëm që kursejmë emetimet - ne gjithashtu ndihmojmë natyrën të lidh CO2 në terma afatgjatë. Për shembull, duke mbrojtur biodiversitetin dhe duke ruajtur tokat e shëndetshme me kultivimin tonë organik.

*Uzina HiPP është me bilanc energjetik neutral ndaj emetimeve të CO2 nga viti 2011 përmes energjisë së rinovueshme dhe projekteve për klimën 

Paketime të qëndrueshme:

HiPP Misioni deri më 2025

Paketime të qëndrueshme:

Pse ndarja e mbeturinave është aq e rëndësishme!

Paketime të qëndrueshme:

Këtë ne e kemi arritur tashmë!

Paketim i qëndrueshëm

… sepse përdorimi i sa më pak materiali ambalazhues që është i riciklueshëm, kontribuon mjaft mirë për ruajtjen e burimeve të vlefshme dhe për promovimin e menaxhimit të riciklimit.

Të bëjmë më shumë së bashku

Secili prej nesh mund të shkojë një hap më tej se kërkesa "organike" - për shembull me:

A e keni ditur?

HiPP në bashkëpunim me Netzwerk Blühende Landschaft – iniciativë e Shoqatës për Ruajtjen e Bletëve Mellifera e.V. – mbollën me lule disa hektarë livadhe për të krijuar habitat për insektet e rrezikuara.

Mësoni më shumë

Për ne, të shkosh më larg se sa bio, do të thotë të bësh më shumë sesa kërkon logoja organike e BE-së..

+ Mbi 60 vjet me bio përvojë

+ Mirëqenie e kafshëve sipas udhëzimeve të rrepta të HiPP-it

+ Kërkime për ruajtjen e specieve dhe promovimin e biodiversitetit

+ Vlera më të rrepta të kufirit se sa e përcakton ligji

+ Më shumë se 260 kontrolle për çdo shishe

+ Prodhim i shisheve me kushtet pozitive ndaj klimës


= Vula jonë HiPP bio

Më e rreptë se rregullat e BE-Bio: HiPP Bio-Vula është e përkushtuar për cilësinë e shkëlqyeshme

Unë garantoj për këtë me emrin tim.

Zbuloni HiPP bio përbërësit

Nga vijnë lëndët e para për produktet tona HiPP?

Ndër vite, HiPP ka hulumtuar se si qëndrueshmëria dhe biodiversiteti mund të përmirësohen. Prandaj, ne i blejmë të gjitha lëndët tona bio të papërpunuara nga e gjithë bota, sipas kërkesave të rrepta për cilësi. Gjeni informacione interesante dhe fakte në lidhje me bio lëndët tona të para në hulumtuesin e përbërësve tanë, HiPP. Për më shumë orientim dhe transparencë.

zbulo tani

Më shumë dashuri për kafshët:

Kështu jetojnë bio bagëtitë e HiPP-it

Më shumë dashuri për kafshët:

Në HiPP, sqepat mbesin të akorduar

Më shumë dashuri për kafshët:

Iniciativa Bruderhahn

Më shumë dashuri për kafshët:

Lopë të kënaqur për HiPP bio qumështin tonë

Më shumë dashuri për kafshët:

Peshqit nga peshkimi i qëndrueshëm, i certifikuar nga MSC

Më shumë dashuri për kafshët

 ... sepse tek ne, viçat qëndrojnë më gjatë me nënën e tyre dhe zogjtë e pulave meshkuj, lejohen të rriten gjithashtu.

Kafshët ndihen të kënaqura te HiPP bio fermerët. Metoda e kultivimit të drejtë dhe të ushqyerit me varietete të përshtatshme për kafshët e fermave, janë faktorët kryesorë të bujqësisë organike. Rregullat ligjore janë veçanërisht të rrepta: Ushqimi duhet të vije nga Bio fermat dhe nuk guxon të përmbajë asnjë antibiotik, përmirësues të performancës ose lëndë të parë të modifikuar gjenetikisht. Përveç kësaj, kujdesi për zgjedhje të përshtatshme të racës, shumë hapësirë të lirë për lëvizje, stalla të mëdha dhe dritë e mjaftueshme e sigurojnë shëndetin e kafshëve.

HiPP shkon përtej rregullave të parapara me ligj dhe në udhëzimet e veta ka paraparë rregulla për bio prodhuesit dhe bio furnizuesit. Punonjësit e HiPP-it, kontrollojnë rregullisht në vendin e prodhimit se a janë përmbushur të gjitha kërkesat e përcaktuara nga HiPP-i dhe rregullat që kanë të bëjnë me mirëqenien e kafshëve. Me këtë kontroll gjithëpërfshirëse të procesit, ne ju garantojmë konsumatorëve tanë se zbatohen parimet e bio kultivimit, të përshtatshme për llojet, sepse mirëqenia e kafshëve është e rëndësishme për ne.

Më shumë diversitet dhe përvojë:

Kultivim i HiPP bio perimeve për më shumë se 60 vjet

Më shumë diversitet dhe përvojë:

Kultivimi i HiPP bio drithërave me kujdesin më të madh

Më shumë diversitet dhe përvojë:

Bio banane me ndershmëri - projekti ynë Kosta Rika

Më shumë diversitet dhe përvojë:

Fruta HiPP nga pemishtet e livadheve

Më shumë diverzitet dhe përvojë

... sepse bio bujqësia promovon gjithashtu biodiversitetin

A e dini se vetëm toka e shëndetshme prodhon ushqim të shëndetshëm?

Para se një fushë të bëhet fushë e HiPP Bio, një nga ekspertët tanë e kontrollon tokën duke marrë disa mostra për fushën, të cilat më pas ekzaminohen në laborator. Fusha mund të jetë e përshtatshme për kultivimin bio të HiPP-it, vetëm nëse toka i plotëson kërkesat tona të rrepta. Fushat e hapura të cilat i rrah era, sigurojnë që dëmtuesit të largohen nga era, dhe në sajë të bimëve të ndryshme në skajet e fushës, dëmtuesit preferojnë të qëndrojnë aty më shumë se sa në fushën me kultivimin bio.