Skip to main content

Për llojin

Ka mijëra llojesh të domateve. HiPP përpunon një shumëllojshmëri të gjerë të domateve, pavarësisht nëse ato janë të gjata ose të rrumbullakëta. Domatet tona nuk janë lidhur në shtylla që të rriten në lartësi, por shpërndahen nëpër fushë. Për të ruajtur shijen tipike të domates, ato përpunohen menjëherë pas vjeljes në vendin përkatës.