Skip to main content

Rreth kultivimit

HiPP gjeldeti ynë organik, ka kohën e mjaftueshme që duhet të rritet - dhe kjo është shumë më tepër se majmëria tradicionale e gjeldetit. Përveç kësaj, shpezët tona janë gjithashtu më të lehta, më të shkathëta dhe më të shëndetshme për shkak të zonave të gjëra të shtrirjes për to. Shumica e HiPP gjeldetit organik, ka pendë të errëta, prandaj i ngjan gjeldetit të egër.