Skip to main content

Lituani

Lituania është vendi më jugor dhe në të njëjtën kohë më i madhi nga tri shtetet baltike dhe ndodhet në Evropën verilindore. Ai përbëhet nga një peizazh i larmishëm me fusha të gjera, kodra dhe vargmale, si dhe këneta me liqene. Nga periudha e akullnajave, janë shfaqur të dy liqenet dhe malet e shumta, kështu kjo periudhë, pati ndikim në krijimin e vendit. Vera është e butë dhe me dimër të ftohtë, karakterizojnë klimën e qëndrueshme në Lituani. Në brendësi, dallimet e temperaturës mund të jenë më të theksuara për shkak të klimës mbizotëruese kontinentale se sa ka ndikim në brigjet, ku është e ndikuar nga klima detare. Më shumë se gjysma e sipërfaqes së tokës përdoret për prodhimtari, ndërsa shumica e tokës është e punueshme. Shumë nga tokat janë relativisht të dobëta me vlerat e lëndëve ushqyese. Prandaj, ato janë veçanërisht të përshtatshme për kultivimin e bimëve foragjere, patateve ose drithërave, siç është HiPP gruri organik.