Skip to main content

Rumania

Rumania është një vend në pjesën juglindore të Evropës dhe shtrihet përgjatë Detit të Zi. Malet e Transilvanisë formojnë brendësinë e vendit. Ka shumë lumenj dhe lugina. Nga veriu, lindja dhe jugu, Karpatet i përbëjnë këto male. Në perëndim, malet Apuseni e formojnë kufirin natyror. Vargmalet dhe kodrat i rrethojnë dy malet si dhe ultësirat me deltën e madhe të Danubit. Rumania karakterizohet nga një klimë e butë me verë të ngrohtë dhe dimra të ftohtë. Megjithatë, klima e Karpateve, vargmaleve që përshkojnë vendin, mund të ndryshojnë shumë sipas rajoneve. Kështu ndodh që vendi të bëhet zonë e ndikimeve të klimës detare dhe kontinentale apo edhe mesdhetare. Gjeografia dhe klima e Rumanisë ndikojnë që të ketë tokë pjellore dhe me shumë burime natyrore. Rumania ka tokën më të mirë të punueshme në perëndimin e vendit në ultësirat e saj si dhe në jug përgjatë Danubit. Këtu gjejnë kushte shumë të favorshme të rritjes, sidomos drithërat, misri, panxhar sheqeri dhe patatet, si dhe HiPP grurin tonë organik.