Skip to main content

India

India është një vend në Azinë Juglindore dhe karakterizohet nga një peizazh shumë i ndryshëm: vargmal të larta me lugina të gjera mund të gjenden në veri të vendit. Në drejtim të jugut të vendit bien në ultësira dhe në tokë pjellore plot humus që vazhdon nga lindja në perëndim. Kjo zonë është gjithashtu vendi nga ku rrjedhin lumenj të shumtë si Gangu. Klima në Indi është tropikale deri në subtropikale dhe karakterizohet nga erërat monsune. Ngjan që reshjet e mëdha, ndër vite, çojnë në përmbytje të mëdha. Në vitet tjera ka aq pak shi sa që shumë pjesë të vendit përballen me thatësira. Zonat bujqësore janë kryesisht në zonat me fusha pjellore, por gjithashtu shumë fruta kultivohen në pyjet tropikale në jug të vendit, ku rriten fruta të shumëllojshme, siç janë për shembull HiPP mangot organike.