Skip to main content

Rreth kultivimit

HiPP pulat tona organike kalojnë kohën e rritjes shumë më tepër se pulat gjatë prodhimit konvencional. Përveç racave tradicionale të pulave për prodhimin e mishit, ne gjithashtu përdorim racën e pulave Sandy. Kjo lejon një rritje të zogjve të dy gjinive, pula dhe gjela. Gjelat ofrojnë mishin për ushqimin tonë HiPP organik ndërsa pulat bëjnë vezët tona organike.