Skip to main content

Serbia

Serbia i takon Gadishullit Ballkanik, në Evropën Juglindore. Pjesa veriore e vendit është kryesisht e rrafshët dhe i përket ultësirës së Panonisë. Pjesa tjetër e vendit karakterizohet nga vargmalet e ulëta dhe të larta. Klima në Serbi është kryesisht kontinentale. Në jug është e ndryshueshme, me dimër të ftohtë dhe verë të ngrohtë. Pjesa tjetër e Serbisë mbulohet nga pyjet, ku jetojnë lloje të rralla të kafshëve si arinjtë e kafenjtë dhe macet e egra. Kushtet gjeografike dhe klimatike në Serbi favorizojnë kultivimin e frutave si HiPP mollët organike.