Skip to main content

Meksika

Meksika shtrihet nga jugu i Amerikës Veriore deri në veri të Amerikës Qendrore. Më shumë se gjysma e sipërfaqes së vendit është me lartësi mbidetare mbi 1.500 metra. Për shkak të dallimeve të mëdha të niveleve të ndryshimeve të lartësisë, klima ndryshon shumë nga rajoni në rajon. Në veri, klima është subtropikale dhe me verë të thatë, të nxehtë dhe dimra të butë. Në jug, megjithatë, klima është shumë e lagësht dhe e ngrohtë gjatë tërë vitit. Këtu HiPP gjen kushte të favorshme për kultivimin e orizit organik.