Skip to main content

Rreth llojeve

Për HiPP menytë tona, ne përdorim peshkun e llojit Alaska pollock, hake, cod, salmon i egër dhe plaice. Ata zakonisht kapen gjatë peshkimit natyror dhe përpunohen në vend, menjëherë pas peshkimit. Peshqit tanë janë në pajtim me certifikatën dhe standardet mjedisore të Këshillit të Administrimit Detar (MSC). Kështu ne i kontribuojmë ruajtjes së rezervave të peshkut dhe mbi peshkimit në oqeane.