Skip to main content

Afrika e Jugut

Afrika e Jugut i takon hemisferës jugore dhe është vendi më jugor në Afrikë. Peizazhi karakterizohet nga zonat e rrafshëta bregdetare, vargmalet si dhe zonat malore. Klima është kryesisht gati tropikale. Rryma e ftohtë e ajrit Benguela që vije nga bregu i Atlantikut duke u ndeshur me rrymat e ngrohta të ajrit Agulhas që vijnë nga brigjet jugore dhe lindore të vendit, ndikojnë në temperaturat dhe reshjet në vend. Për shkak se ka pak ndryshime të temperaturës në verë dhe në dimër, vegjetacioni i pasur është shumë i ndryshëm me zona të vazhdueshme pyjore me gjelbërim të përhershëm. Rreth 13 për qind e vendit është sipërfaqe bujqësore, ku njerëzit vendorë me mundësitë e veta, krijojnë fermat me të cilat mund të jetojnë nga bujqësia. Kulturat e kultivuara bujqësore janë misri dhe gruri, por edhe frutat e agrumeve dhe HiPP pjeshkat organike.