Skip to main content

Për vajin

Për produktet organike HiPP, ne përdorim vajin nga mishi i frutave dhe farat e frutave të palmës. Frutat shtypen, farat thahen, grihen, bluhen dhe pastaj shtypen. Vaj i pastër, i freskët i palmës ka erë të veçantë të lule vjollcës. Ajo ka një shije të ëmbël, të këndshme dhe një ngjyrë të pastër, të ndritshme. Përpunimi i butë, për HiPP, kryhet më gjatë se zakonisht dhe në temperaturë të ulët. Kjo ka efekt pozitiv në cilësinë e bio-vajit të palmës HiPP.

Nga perspektiva mjedisore, kultivimi i palmës së vajit - me kusht që ajo nuk kultivohet mbi sipërfaqet e shpyllëzuara, ka disa përparësi: toka është e mbjellë gjithmonë, sepse toka është e mbuluar gjithmonë nga gjelbërimi dhe pothuajse gjithë puna bëhet pa përdorimin e pajisjeve të rënda bujqësore, kështu mbrohet toka nga erozioni. Përveç kësaj, mulliri i vajit, përdor mbetjet e vjeljes për energji dhe nuk përdor karburantet me origjinë fosilesh.