Skip to main content

Mali

Mali shtrihet në perëndim të Afrikës dhe nuk ka qasje në det. Rreth dy të tretat e vendit janë shkretëtira ose gjysmë-shkretëtira. Kjo e bën atë një vend shumë të thatë. Veriu i Malit është kryesisht i rrafshët, malet ngrihen në lindje të vendit. Lumi Niger, me degët e tij të shumta, rrjedhin nëpër pjesën jugore të vendit, duke e bërë këtë zonë një savanë ligatinore. Mali ka tri klimë të ndryshme të dallueshme: klima e nxehtë e shkretëtirës që dominon në veri, klima e ngrohtë Sahel në qendër, dhe klima e Sudanit që dominon në jug. Vegjetacioni në vend mund të vërehet më i bujshëm në veri të Savanës, si dhe rreth savanave të mëdha plot lagështi në jug të vendit. Kjo është e vetmja zonë ku është e mundur të zhvillohet bujqësia duke kultivuar me sukses HiPP mangot organike.