Skip to main content

Republika Çeke

Republika Çeke, ndodhet në Evropën Qendrore dhe ndahet në dy konfiguracione tokësore: në perëndim është Bohemia me pellgun e Bohemisë në qendër, i rrethuar nga pyjet dhe malet. Në lindje është Moravia me pellgun e Moravisë në qendër. Republika Çeke ka një emër të dytë: "Kulmi i Evropës". Kjo thuhet për shkak se nuk ka lumenj të cilët hyjnë në këtë vend, por të gjithë dalin, edhe lumi Elba është një lumë i tillë. Malet e mbrojnë Republikën Çeke prej acarit. Kjo është arsyeja pse klima në lindje është e butë kontinentale, po ashtu është e butë edhe në perëndim. Vendi prandaj ofron kushte optimale për rritjen e HiPP karotave organike dhe HiPP patateve organike.