6. Sa muaj mesatarisht zgjatë një shtatzënësi?

40 Javë

Llogaritësi i shtatzënësisë

A jeni shtatzëne? Urime!

Shënoni ditën e parë të ciklit menstrual të fundit dhe kohëzgjatjen mesatare të ciklit , dhe ne do të bëjmë për ju llogaritjen e terminit të lindjes, javën e shtatzënësisë në të cilën ndodheni dhe fillimin e pushimit të lehonisë.