Acidi folik

Acidi folik është varianti sintetik, i prodhuar në mënyrë industriale i folatit që mund të blihet edhe nëpërmjet shtesave dietike. Acidi folik shndërrohet nga trupi në formën aktive të acidit folik, në formën e folatit.

Acidi folik i përket grupit të vitaminave B dhe njihet edhe si vitamina B9. Emri acid folik ose folati, rrjedh nga fjala latine folium, që do të thotë "gjethe", pasi vitamina gjendet gjithnjë e më shumë në gjethet e bimëve jeshile. Lënda ushqyese është e nevojshme për proceset e ndryshme të zhvillimi në trup, veçanërisht për ndarjen e qelizave dhe proceset e rritjes, dhe për këtë arsye është gjithashtu thelbësor për zhvillimin e trurit dhe funksioneve të tij.