Ad libitum, ose "sa herë është e nevojshme apo e dëshirueshme"

Termi "ad libitum", ose shkurt "ad lib", nënkupton "sipas vullnetit". Kur përdoret në lidhje me ushqimin, kjo do të thotë që foshnja mund të pijë qumësht gjiri sa më shpesh dhe aq sa do foshnja. Kjo vlen njëjtë edhe për ushqyerjen me qumështin e gjirit, po ashtu edhe për ushqimin e shisheve për foshnja.