Elementet e gjurmës

Elementët e gjurmës janë minerale të cilat trupi ka nevojë vetëm në sasi të vogla (gjurmë). Elementet që janë të pranishme në trup me më pak se 50 miligram për kilogram të peshës trupore njihen si elementë gjurmë. Hekuri është një përjashtim, pak e tejkalon kufirin e sipërm të përcaktuar, por është ende një nga elementët gjurmë. Përveç hekurit, gjithashtu zinku, seleni, bakri, jodi, fluori, mangani, kromi dhe molibden janë elementë gjurmë. Elementët gjurmë janë të rëndësishëm për zhvillimin e shëndetshëm. Trupi ka nevojë për jod për formimin e hormoneve tiroide, hekuri për formimin e gjakut, zinku për funksionimin normal të sistemit imunitar dhe fluori për dhëmbë të shëndetshëm.