Metafolin®

Metafolin® është një burim i folatit I bazuar në modelin e qumështit të gjirit. Është përbërja e kalciumit e formës biologjike të trupit të folatit. Metafolin® është një zhvillim i mëtejshëm i acidit folik klasik, sepse Metafolin® është një formë parësore posaçërisht e formuar e folatit që është pjesë e burimit kryesor të folatit (L-Metilfolat) në qumështin e gjirit. Kjo do të thotë se Metafolin® (L-Methylfolate) ndodhet natyrshëm në qumështin e gjirit.

Cilat janë avantazhet e Metafolin® kundrejt acidit folik konvencional?

Ashtu si burimi kryesor i folatit në qumështin e gjirit, Metafolin® është drejtpërdrejt i disponueshëm për trupin. Përpunimi i acidit folik sintetik kërkon përpjekje të veçantë, sepse, ndryshe nga folati ose Metafolin®, acidi folik sintetik duhet së pari të "aktivizohet" në trup, pra të metabolizohet, para se të ketë veprim.

*Metafolin® është markë e mbrojtur tregtare e regjistruar nga Merck KGaA, Darmstadt, Gjermani.