Ndarja nga gjiri

Ushqyerja me gji është më e mira për foshnjat.

Kur foshnjës i ndërpritet dhënia e gjirit, quhet "ndarje". Ekziston dallimi midis ndarjes primare dhe sekondare. Me ndërprerjen primare, nëna nuk e ka filluar ushqyerjen e foshnjës me gji pas lindjes.

Është më e zakonshme ndarja sekondare e gjirit, kur foshnja pas lindjes fillon të ushqehet me gji. OBSh rekomandon që foshnjat të ushqehen vetëm me gji - sa më gjatë të jetë e mundur - për gjysmë viti.

Koha më e mirë për ndarjen nga gjiri ndryshon nga rasti në rast dhe duhet të vendoset nga nëna. Në çdo rast, duhet të bëhet kalimi i ngadaltë dhe i butë i ndarjes së gjirit, për të shmangur frikën e humbjes tek foshnja si dhe shëndetit të nënës, siç janë bllokimet e rrugëve të qumështit.