Përgatitja

Duhen pasur parasysh disa pika të rëndësishme për përgatitjen higjienike dhe të sigurt të ushqimit apo formulës për foshnjën.

Uji i freskët duhet të përdoret gjithmonë për përgatitjen e një ushqimi me shishe dhe duhet të përdoret uji i përshtatshëm në shishe për përgatitjen e ushqimit për foshnje. Uji I pijshëm nga tubacionet e plumbit ose puset private nuk duhet të përdoret. Nëse nuk jeni të sigurt për cilësinë e ujit, ju mund të kontaktoni autoritetet e duhura për të kontrolluar ose përdorur ujë të ambalazhuar, i cili është i përshtatshëm për përgatitjen e ushqimit për foshnjën.

Temperatura e saktë e ujit është gjithashtu e rëndësishme. Për të siguruar që uji i rubinetit nuk është i ndotur, duhet të zihet dhe më pas të ftohet në përafërsisht rreth 40 - 50°C. Ftohja është e rëndësishme për të shmangur djegien dhe gjithashtu për të shmangur humbjen e përbërësve ushqyes. Temperatura e ushqyerjes është përafërsisht 37°C, është ideale për foshnjat. Kjo mund të testohet me anën e pasme të dorës ose me një termometër.

Ushqimet apo formulat e foshnjave janë një terren I mirë për mikrobet. Këto patogjene mund të shumëfishohen shumë më shpejt nëse ka kohë ndërmjet përgatitjes dhe ushqyerjes me shishe. Prandaj, ushqimi duhet të jetë gjithmonë i përgatitur I freskët, të ushqyerit e shpejt dhe të hidhen mbetjet