Proteinat – proteinat e reduktuara

Çfarë roli luan proteina në zhvillimin e foshnjës? Çfarë duhet të kihet parasysh në lidhje me proteinat në ushqimet e fëmijëve?

Në vitin e parë të jetës, foshnjat trefishojnë peshën e tyre nga lindja dhe rriten me një ritëm të jashtëzakonshëm. Proteina është motori i rritjes së shëndetshme, sepse është një nga blloqet themelore të të gjitha qelizave dhe për këtë arsye luan një rol vendimtar në zhvillimin e përgjithshëm.

Proteina absorbohet përmes ushqimit. Prandaj, është e rëndësishme që proteina të jetë me cilësi të lartë dhe në sasinë e duhur në mënyrë që rritja e shpejtë të bëhet brenda kornizës së arsyeshme dhe të shëndetshme.

Qumështi i gjirit siguron proteina me cilësi dhe sasi optimale dhe i përshtatur saktësisht për nevojat e bebes tuaj.

Për foshnjat që nuk ushqehen me gji, tani ka ushqime apo formula për foshnja me cilësi të lartë që sigurojnë ushqim të shëndetshëm. Nëse jeni duke e ushqyer nëpërmjet ushqimit për fëmijë, duhet të siguroheni që përmban sasinë e duhur të proteinave me cilësi të lartë.

"Cilësia dhe sasia e proteinave e përcaktojnë vlerën e ushqimit për fëmijë". Prof. Dr. Berthold Koletzko, Munih