Ushqimi plotësues

Nëse një nënë nuk prodhon qumësht të mjaftueshëm të gjirit, ose nuk mund të ushqej me gji rregullisht për arsye të tjera, atëherë një ushqim i përshtatshme për foshnjën duhet të jepet si një ushqim plotësues. Është e rëndësishme të kontaktoni një mami ose pediatër para se të vendosni se cili ushqim për foshnja është i përshtatshëm - veçanërisht nëse foshnja është në rrezik të zhvillimit të alergjive (shih formulimin e HA) ose ka ndonjë intolerancë. Të gjitha ushqimet plotësuese janë të përshtatshme të jepen që nga lindja, pra ushqimet ”Pre“ dhe niveli “1“.