Vitamina D

Vitamina D është vitamina e vetme që trupi ynë mund ta prodhojë vetë, me ndihmën e dritës së diellit në lëkurë. Njihet gjithashtu si vitamina e diellit. Përafërsisht 80 - 90% e vitaminës D është prodhuar në lëkurë. Pjesa tjetër absorbohet nga ushqimi. Vitamina D është e rëndësishme për shumë funksione trupore, p.sh. kontribuon në zhvillimin normal të eshtrave dhe dhëmbëve, për shembull duke kontrolluar përfshirjen e kalciumit në eshtra (mineralizimi i eshtrave). Prandaj, vitamina D është veçanërisht e rëndësishme gjatë fazave të rritjes. Në foshnjërinë dhe në fëmijërinë e hershme, një mungesë e vitaminës D çon në të ndërprerje të mineralizimit të kockave dhe rakitis. Përveç kësaj, një mungesë e vitaminës D është e lidhur me një ndjeshmëri të shtuar ndaj infeksionit.

Shoqëritë profesionale, siç është Shoqëria Gjermane e Pediatrisë dhe Mjekësisë Adoleshente, rekomandojnë të plotësojnë marrjen e vitaminës D për të siguruar një furnizim adekuat. Kjo vlen për të gjitha foshnjat - pavarësisht nëse ato ushqehen me gji ose me shishe. Ekspertët e ushqimit rekomandojnë administrimin shtesë të vitaminës D deri në fillimin e verës së dytë të foshnjës, e cila, në varësi të datës së lindjes, është për 12-18 muajt e parë.