Menyja
  • from 4 months (after the 4th month)

Menytë pas muajit të 4.

Pas muajit të 4-të të foshnjeve, zgjerohet plani ushqimor me mish/perime. Mishi është i rëndësishëm pasi është i pasur me proteina dhe është furnizuesi më i mirë natyror me hekur, që luan rrol me rëndësi në formimin e gjakut.

Kërko produktin ushqim shtesë