Skip to main content
  • Probiotik®
  • fibra të rëndësishme (GOS*) të modeluara sipas qumështit të nënës . *Galactooligosaccharide - të përfituara nga laktoza
  • Acidi yndyrorë Omega 3&6 (LCP) shumë herë i pangopur ne formë të zgjatur zingjiror,te përmbajtura sikurse në qumështin e nënes. .Janë të rëndësishme sidomos në vitin e parë të jetës , sepse foshnjat në këtë moshë nuk mund të prodhojë vetë LCPs në masë mjaftueshme.
  • Proteina me përmbajtje të ulët të alergjenëve : ka rëndësi vendimtare sepse proteina e qumështit është faktori kyq që shkakton alergji .Zbërthimi i copëzave të proteinave të qumështi që gjinden në HiPP HA1 Combiotik® të cilat organizmi i njeh dhe i pranon . HiPP HA1 Combiotik® ndihmon organizmin i cili rrezikohet nga alergjit e mundëshme që të mbrohet sikurse të jet qumështi i nënës
  • HiPP dy dekada të historisë së suksesshme në Kosovë.

Numri i arttikullit: AL2144

Ne presim vlerësimin tuaj!

HiPP HA 1 COMBIOTIC®

A keni pyetje tjera shtesë sa i përket këti produkti

Ekipi ynë është në dispozicionin tuaj për shqetësimet tuaja.

Te formulari kontaktues

Produkte tjera nga kjo kategori