ADH (acidi docosahexaenoic)

Shkurtesa ADH i referohet acidit docosahexaenoic, një acidi yndyror i zinxhirit të zgjatur të pangopshëm, i cili i përket acideve yndyrore omega-3. ADH prodhohet nga mikroalgat dhe ekziston në të gjitha kafshët që ushqehen me këto alga, p.sh. në peshq të yndyrshëm me ujë të kripur si salmoni dhe skumbri. Acidet yndyrore omega-3 ekzistojnë natyrshëm në qumështin e gjirit. Megjithatë, sasia e gjirit varet shumë nga ushqimi i nënës. Për të siguruar për foshnjat të cilat nuk ushqehen me qumësht gjiri, gjithashtu mund të marrin ADH të mjaftueshme, kur i shtohet ushqimit apo formulës foshnjore ADH, p.sh. në formën e vajit të peshkut.