Aditivët

Përbërja e ushqimit për fëmijë rregullohet rreptësishtë me ligj. Çdo lëndë ushqyese ka një vlerë minimale dhe / ose maksimale në ushqimin të përcaktuar me ligj për foshnje. Aditivët janë gjithashtu të rregulluar. Aditivët e tillë si ngjyrosje, ëmbëltuesit dhe ruajtësit (konzervansët) janë të ndaluar.