Lëndët ushqyese

Trupi i njeriut ka nevojë për substanca të ndryshme për proceset metabolike dhe për të përkrahur jetën dhe shëndetin. Këto substanca njihen të përfshira si lëndë ushqyese. Lëndët ushqyese përfshijnë yndyrat dhe karbohidratet si furnizues të energjisë, proteina, e cila është e rëndësishme për ndërtimin e qelizave, mineraleve, vitaminave, elementeve bazik dhe ujit. Lëndët ushqyese esenciale që janë të domosdoshëm për jetën, si mineralet dhe vitaminat, nuk mund të prodhohen nga vetë organizmi. Ato duhet të sigurohen nëpërmjet ushqimit. Ushqimet apo Formulat e foshnjave përmbajnë të gjitha lëndët ushqyese të rëndësishme për të cilat foshnjat kanë nevojë për rritje dhe zhvillim.