GOS (galakto-oligosakaridet)

Shkurtesa GOS nënkupton "Galakto OligoSakaride". Kjo nënkupton se janë fibra dietike, të cilat kanë efekt pozitiv nëflorën e zorrëve . GOS arrin në zorrën e trashë e patretur, ku ato shërbejnë pozitivisht ndaj baktereve të zorrëve siç janë kulturat natyrore të acidit laktik si ushqim dhe kështu kontribuojnë në rritjen e tyre. Studimet shkencore kanë treguar se flora e shëndetshme e zorrëve, e përcaktuar nga bakteret bifidus dhe laktobacilet, formohet tek foshnjat që nuk ushqehen me gji kur foshnjave iu jepet formula e foshnjave me GOS.

GOS është përfituar nga laktoza. Meqenëse laktoza është karbohidrati kryesor në qumështin e gjirit, përbërësit GOS gjenden gjithashtu natyrshëm në qumështin e gjirit.