Laktoza

Laktoza është fjalë latine për sheqerin e qumështit. Laktoza gjendet në qumështin e të gjithë gjitarëve. Është karbohidrati kryesor në qumështin e gjirit. Në krahasim me qumështin e lopës (4.7 g / 100 ml), ajo është e pranishme në një sasi më të lartë (7 g / 100 ml). Ashtu si qumështi i gjirit, ushqimi apo formula "Pre" përmbajnë laktozë si vetëm karbohidrate. Laktoza është një burim i rëndësishëm i energjisë për foshnjat, dhe gjithashtu inkurajon rritjen e baktereve të dobishme të zorrëve.