Niseshtja

Amidoni shtohet në ushqimin e qumështit për ta bërë atë më të fortë. Në produkte shënohet me numrin "1" dhe gjithashtu si ushqim vazhdues. Shtimi i niseshtesë për ushqimet e foshnjave është lejuar ligjërisht. Përmbajtja e niseshtesë rritet nga produktet e fazës "1" tek produktet e fazës "3", duke rezultuar në rritjen e butësisë, kremozës.