Ushqimi vazhdues / qumështi vazhdues

Ushqimi vazhdues është i përshtatshëm për foshnjat pas muajit të gjashtë, nëse ata tashmë janë duke ngrënë ushqime shtesë të ngurta. Ushqimi është i përbërë në mënyrë të tillë që foshnjat më të rritura mund të marrin të gjitha ushqimet që u nevojiten. Duhet bërë dallimi për ushqimin e fazës 2 (pas muajit të 6-të) dhe fazës 3 (nga muaji i 10-të).

Ushqimi vazhdues dallon nga Ushqimi fillestar për nga sasia e lart e hekurit në përmbajtje. Depozita e hekurit që foshnjat e disponojnë të marrë gjatë shtatzënisë, duke u tretur ngadalë pas rreth 4 deri në 6 muaj. Pastaj është e rëndësishme që të sigurohet sasia e hekurit në formën e ushqimeve shtesë. Ushqimet vazhduese gjithashtu mund të jenë burim i mirë i hekurit për foshnjat në gjysmën e dytë të vitit të tyre të parë, pasi këto kanë një përmbajtje më të lartë të hekurit se sa ushqimi fillestar.