Skip to main content

Rreth origjinës

Gruri është gjerësisht i përdorur për shkak se ndjehet po aq mirë sa në vendet e thata në jug dhe juglindje, sa edhe në vendet pak të lagështa e të ftohta në verilindje. Megjithatë, nëse është shumë vend i nxehtë ose shumë i ftohtë, gruri do të zvogëlojë prodhimin dhe cilësinë e vet. Prandaj, gruri organik HiPP, rritet në Gjermani, Itali, Austri, der Sllovaki, Hungari, Lituani dhe Rumani. Pas korrjes ndërmjet qershorit dhe gushtit, gruri pastrohet, teret dhe ruhet në vendin e origjinës.