FOS (frukto-oligosakaride)

Shkurtesa FOS përmban shkurtesën për frukto-oligosakaridet. Këto janë fibra dietale të përbëra nga polisaharidet dhe kanë një efekt pozitiv në florën e zorrëve. FOS janë oligosakaride të bazuara në bimë, të fituara kryesisht nga bimët me bulëz, si çikore, presh dhe qepë. FOS kalon i patrazuar në zorrë të trashë dhe ushqen bakteret e zorrëve atje. Për shkak se qumështi i gjirit përmban vetëm laktozë dhe jo fruktozë, Galakto-Oligosakaridet (GOS) nga laktoza janë më afër fibrave dietike prebiotike të qumështit të gjirit sesa frukto-oligosakaridet (FOS).